studenter i en lektionshall

Studentrepresentanter

Påverka institutionens inriktning och prioriteringar i följande arbetsgrupper, institutionsstyrelse och programråd. Kontakta gärna dina studentrepresentanter som listas nedan för att tala om dina åsikter och idéer: dina inlägg är viktiga!

Studentrepresentation

institutionsstyrelse

Studentrepresentanter till Institutionsstyrelsen är vald från studentkåren, Rindi, i början av varje läsår.  Läs mer om vad institutionsstyrelsen jobbar med.

Studentrepresentanter till 1 november, 2021:

Planerade möten under ht2021
 • 6 okt
 • 3 nov
 • 8 dec

Programrådet

Programrådet hålls två gånger per termin och kallas av studierektorn (för huvudområdet) och programkoordinatorerna (för bi-områden). Deras syfte är att utvärdera kurser och programmens struktur, förbättra pedagogiken samt ämnens innehåll för att säkerställa kontinuitet och kvalitet. Programkoordinatorer tar med sig ämnesspecifika frågor som tas upp i programrådet till de veckovisa operativa mötena. Programrådet måste inkludera studentrepresentanter. Representanter för rådet väljs genom en process som förvaltas av institutionen, tidigt i början av varje nytt läsår.

Studentrepresentanter:

Game Design 2019

 • Alex.Andersson.3311@student.uu.se
 • Ronja.jakobsson.1496@student.uu.se

Game Design 2020

 • Joel Uisk: joel.uisk.9676@student.uu.se

Game Design-Graphics 2019

 • Daria Bokovaya: Daria.Bokovaya.0620@student.uu.se
 • Erik Wiberg: erik.wiberg.5199@student.uu.se  

Game Design-Graphics 2020

 • Shai Panaga: shaimelkerjamias.panaga.0196@student.uu.se
 • Ryan Hellgren: ryan.hellgren.9049@student.uu.se

Game Design-Programming 2019

 • Teemu Laiho: Teemu.Laiho.0548@student.uu.se 

Game Design-Programming 2020

 • Alexander Sokolov: alexander.sokolov.3152@student.uu.se
 • Fabian Larsson: fabian.larsson.3189@student.uu.se

Game Design-Project Management 2019

 • Andrej Dudoglo:  Andrej.Dudoglo.7756@student.uu.se
 • Sarah Norén: Sarah.Noren.7266@student.uu.se 

Game Design-Project Management 2020

 • Christian Bondi: christian.bondi.8203@student.uu.se 
 • Sabina Hallmén: sabina.hallmen.9292@student.uu.se

Master Programme 2020

 • Rishi.Krishnansherly.0408@student.uu.se
Planerade möten under ht2021

Bachelor Progammes

 • 20 okt
 • 19 jan

Master Programmes

 • 27 okt
 • 12 jan

Eventgruppen

 • Madeleine Andrée-Särland, administrativ samordnare
 • Ulf Benjaminsson, universitetsadjunkt & ordförande
 • Finn Engström, tekniker & huvudskyddsombud
 • Teemu Laiho, studentrepresentant
 • Håkan Mattsson, universitetsadjunkt
 • Stephanie Noroozy, kursadministratör

Denne grupp välkomnar mera studentrepresentanter for 2020/21! Om du är intresserade, kontakta: Stephanie.Noroozy@speldesign.uu.se eller Madeleine.Andree-Sarland@speldesign.uu.se

Planerade Event
 • My First Jam, oktober
 • Alumni Night, december
 • Gotland Game Conference, juni
Senast uppdaterad: 2021-09-05