Likavillkorsgruppen

Likavillkorsgruppens uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att stödja likavillkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande likavillkorsarbetet, genom att utarbeta förslag på handlingsplaner för lika villkor, ta fram förslag på aktiva åtgärder i likavillkorsarbetet samt delta i dokumentation och uppföljning av likavillkorsarbetet. I likavillkorsgruppen ska såväl anställda som studenter vara representerade.

Läs mer i Program för lika villkor och även Handlingsplan för lika villkor från Uppsala universitets Mål och regler.

Gruppmedlemmar och kontaktuppgifter

  • Johan C Eriksson, universitetsadjunkt & ordförande för Likavillkorsgruppen
  • Madeleine Andrée-Särland, administrativ samordnare & Likavillkorsombud
  • Moa Bruus, studentrepresentant
  • Mika Edström, universitetsadjunkt
  • Finn Engström, tekniker & huvudskyddsombud
  • Kayode Shonibare-Lewis, universitetsadjunkt

Denne grupp vill ha mera studentrepresentanter for 2020/21! Om du vill delta i detta viktigt arbete, kontakta: Johan.Eriksson@speldesign.uu.se eller Madeleine.Andree-Sarland@speldesign.uu.se

Nästa möte

Kontakta Johan Eriksson för mera detaljer.