Likavillkorsgruppen

Likavillkorsgruppens uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att stödja likavillkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande likavillkorsarbetet, genom att utarbeta förslag på handlingsplaner för lika villkor, ta fram förslag på aktiva åtgärder i likavillkorsarbetet samt delta i dokumentation och uppföljning av likavillkorsarbetet. I likavillkorsgruppen ska såväl anställda som studenter vara representerade.

Läs mer i Program för lika villkor och även Handlingsplan för lika villkor från Uppsala universitets Mål och regler.

Gruppmedlemmar och kontaktuppgifter

  • Johan Eriksson, ordförande och ombud
  • ­Kay Shonibare-Lewis
  • ­Ulf Benjaminsson
  • ­Madeleine Andrée Särland
  • ­Moa Bruus, studentrepresentant (mandatperiod: nov 2018-nov 2019)

För mer information, kontakta: Johan.Eriksson@speldesign.uu.se

Nästa möte

Kontakta Johan Eriksson för mera detaljer.