Likavillkorsgruppen

Likavillkorsgruppens uppdrag

Arbetsgruppens uppdrag är att stödja likavillkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande likavillkorsarbetet, genom att utarbeta förslag på handlingsplaner för lika villkor, ta fram förslag på aktiva åtgärder i likavillkorsarbetet samt delta i dokumentation och uppföljning av likavillkorsarbetet. I likavillkorsgruppen ska såväl anställda som studenter vara representerade.

Läs mer i Program för lika villkor och även Handlingsplan för lika villkor från Uppsala universitets Mål och regler.

Institutionens arbetsgrupp har också tagit fram en egen Likavillkorsplan.

Gruppmedlemmar och kontaktuppgifter

  • Madeleine Andrée-Särland, administrativ samordnare & Likavillkorsombud
  • Josephine Baird, universitetsadjunkt
  • ​Ulf Benjaminsson, universitetsadjunkt
  • Moa Bruus, studentrepresentant
  • Liu Dong, studentrepresentant
  • Mika Edström, universitetsadjunkt
  • Finn Engström, tekniker & huvudskyddsombud
  • Johan Eriksson, universitetsadjunkt & ordförande                
  • H M Muim Rahman, studentrepresentant
  • Kayode Shonibare-Lewis, universitetsadjunkt

Denne grupp vill ha mera studentrepresentanter for 2020/21! Om du vill delta i detta viktigt arbete, kontakta: Madeleine.Andree-Sarland@speldesign.uu.se

Nästa event

Kontakta Madeleine Andree Särland för mera detaljer om nästa möte.

Senast uppdaterad: 2021-03-30