Digiyouth

Projektbudget: EUR 1.596.337, ERDF contribution: EUR 1.252.097 
 
Projektet pågår: 1.01.2018 - 30.04.2021
 
Projektet är medfinansierat av EU European Regional Development Fund, INTERREG Central Baltic Programme.