Institutionen för speldesign F-huset bild

Om Institutionen

Institutionen för speldesign har funnits sedan 2002 och var först i Skandinavien med att erbjuda utbildningar på universitetsnivå inom speldesign. Vi finns i Visbys vackra hamn på Campus Gotland.

Om Institutionen för speldesign

Institutionen för speldesign arbetar med utbildning och forskning inom speldesign och områden relaterade till det, såsom exempelvis gestaltning inom konvergerande medier, människa-datorinteraktion och automatiserad animations-generering. 

Inom institutionen strävar vi efter att nå en djupare kunskap om spel, speldesign och spelande. Nationellt och internationellt samarbete med spelindustrin och andra lärosäten är viktigt för oss och höjer kvaliteten på verksamheten. 

På institutionen finns runt 30 anställda och vi utbildar nästan 400 helårsstudenter per år.

EU-projekt om digitalt entreprenörskap för unga

Institutionen för speldesign deltar i Digiyouth, ett projekt vars mål är att utveckla entreprenörskap och samarbete över landsgränserna för svenska, estländska, lettiska och finska ungdomar (14 - 19 år) genom att stödja skapandet av start-up företag med fokus på digitala produkter, tjänster och lösningar.

En metod för att integrera entreprenörskap och teknologiundervisning i högstadie- och gymnasieskolor kommer att utvecklas. Under läsåren 2018-19 och 2019-20 och hösten 2020 kommer vi att ge stöd och expertis för en simulering av start-up processen inom området digitala produkter, tjänster och lösningar (från idé till försäljning). I varje deltagarland kommer två till fem skolor med lärarteam och ett nätverk av mentorer vara involverade.

Logos Digiyouth EU Interreg

http://www.digiyouth.eu/

Kontaktperson: Stephanie Noroozy,  Institutionen för speldesign.

Projektmål

  • 40 internationellt samansatta start-up-företag skapade av skolelever

  • 220 skolelever i fyra länder får vara med om upplevelsen att skapa ett start-up-företag

  • 45 lärare och mentorer tränas

  • En 1,5-års lärmodul om digitalt entreprenörskap utvecklas för skolor

  • Projektbudget: EUR 1.596.337, ERDF contribution: EUR 1.252.097 
     
  • Projektet pågår: 1.01.2018 - 30.04.2021
     
Projektet är medfinansierat av EU European Regional Development Fund, INTERREG Central Baltic Programme.